• search
  search
  close
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije osnovana je Odlukom Skupštine Požeško-slavonske županije o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik" broj 1/97).
Županijska uprava za ceste djeluje na području Požeško-slavonske županije, upravlja županijskim i lokalnom cestama, kojih ima 104, ukupne dužine  474,80 km, od toga neasfaltirano 82,45 km.
Županijska uprava za ceste je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije.

Predmet poslovanja


Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:
 1. izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
 2. rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
 3. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama
 4. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama
 5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama
 6. praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama
te ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Tijela Županijske uprave za ceste su:

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj
Izbornik